Lốp xe cẩu chuyên dụng bánh lốp Bridgestone – Nhật Bản: 445/95R25 (16.00R25), 385/95R25 (14.00R25)

Lốp xe cẩu chuyên dụng bánh lốp Bridgestone – Nhật Bản: 445/95R25 (16.00R25), 385/95R25 (14.00R25)

Trả lời